Garantijos ir grąžinimas

Pingvinai.online išparduotuvė prekiauja  ”nekondicinėmis“ prekėmis. Prekės yra be gamintojo garantijos. Taikoma komplektacijos garantija, t.y. Pirkėjas įsigyja patikrintą/ mūsų išbandytą ir aprašytą Prekę, kurios kaina priklauso nuo būklės ir komplektacijos, galimų trūkumų, įpakavimo nebuvimo ir pan.

Jeigu Prekė turi ženklų defektą ar trūkumą, visi jie yra pateikiami Prekės aprašyme. Pagrindinė prekės nuotrauka, yra gamintojo nuotrauka (t.y prekės reklaminė nuotrauka). Visos kitos nuotraukos prekės aprašyme yra konkrečios prekės nuotraukos, kuriose matosi reali prekės būklė. Aprašytas ar kitaip nurodytas defektas ar trūkumas nėra pagrindas grąžinti Prekę.

Pirkėjai įsigyjantys Prekes internetu, vertina jas vadovaujantis pateiktomis Prekės nuotraukomis (jei yra defektai, gali būti sukeltos jų nuotraukos) ir aprašymu. Susisiekus nurodytais kontaktais, Išparduotuvės darbuotojai visada suteiks papildomos informacijos apie parduodamą Prekę.

Pardavėjas neatsako, jei Išparduotuvėje esančios Prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali nevisiškai atitikti realaus Prekių dydžio, formų ar spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio/ekrano ypatybių.

Visos netinkamos kokybės prekės keičiamos arba grąžinamos vadovaujantis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, patvirtintomis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217.

Kokybiškos, atitinkančios prekės aprašymą prekės yra nekeičiamos ir atgal nepriimamos. Remiantis taisyklėmis, patvirtintomis ūkio ministro 2001 m. birželio mėn. 29 d. įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”, pirkėjo reikalavimas pakeisti ar grąžinti kokybišką prekę netenkinamas, jei prekė yra žaislas ar žaidimas. 

Tinkamos kokybės Prekių grąžinimas arba keitimas galimas tik Pardavėjo sutikimu ir iš anksto susitarus. Jeigu tinkamos kokybės Prekių grąžinimas galimas, grąžinant būtina pateikti įsigijimo dokumentus. Prekės turi būti grąžinamos visos komplektacijos kaip ir jas įsigijus ir tinkamai supakuotos. Šiuo atveju prekių grąžinimo išlaidas apmoka pirkėjas.

Kai grąžinama gauta ne ta Prekė ir/ar nekokybiška Prekė neatitinkantį savo aprašymo, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokia Prekę ir ją pakeisti analogišką tinkamą. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškos Prekės, Pirkėjui grąžinami už Prekę sumokėti pinigai. Pažeistos, dėvėtos ir naudotos Prekės ar Prekės nukainuotos būtent dėl tam tikrų trukumų atgal nepriimamos.

Prekių grąžinimui taikomos šios sąlygos:
1) Prekė turi būti grąžinama originalioje, saugioje, tvarkingai supakuotoje pakuotėje;
2) Prekė turi būti pirkėjo nesugadinta;
3) Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (naujos- nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt., o ekspozicinės ar naudotos -būklė neturi būti pablogėjusi nuo aprašytos pirkimo metu);
4) Prekė turi būti grąžinama tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta su visais priklausiniais;

5) Grąžinamų Prekių siuntimo išlaidas apmoka Pirkėjas;

6) Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamos Prekės, jei pastarasis nesilaiko nustatytų Prekių grąžinimo sąlygų;

7) Visais atvejais pinigai už grąžintas Prekes pervedami į mokėtojo banko sąskaitą.

8) Pardavėjas gavęs keičiamą ar grąžinamą Prekę per 7 darbo dienas įsipareigoja informuoti Pirkėją, ar jį atitiko grąžinimo/keitimo kriterijus; o juos atitikus – pakeisti Prekę arba grąžinti už ją sumokėtus pinigus kaip įmanoma greičiau, tačiau ne vėliau negu per 14 dienų nuo keičiamos/grąžinamos Prekės gavimo.

Visi dėl Prekių kilę ginčai sprendžiami derybomis. Jei susitarti nepavyksta, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Tuo atveju, kai derybos nepavyksta, pretenziją dėl mūsų interneto išparduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse – /index.php?470187665) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/;

Tiesioginė nuoroda į platformą:https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=LT